צור קשר

ליצירת קשר לתיאום שימוש במקום- מיה 054-7531102
                                                        04-9542047

לקבלת ידיעון האפרסמון אליך לדוא"ל- נא לשלוח "הוסיפו אותי" לכתובת
affarsemon@gmail.com

להרשמה לפעילויות השונות, מספרי טלפון/כתובות דוא"ל מופיעים בדף הפרטים של כל פעילות, נא להרשם באופן ישיר