הרשמה לקורסי קליעה:

*** מסיבות שונות, ההרשמה לקורס של ימי א בכרכור היא בתנאי הרשמה מוקדמת בכל זמן.

אפשר לשלם על ההשתתפות בקורס במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית.
כדי להרשם לקורס ולהנות ממחיר ההרשמה המוקדמת, יש להעביר תשלום עד 10 ימים לפני תחילת הקורס,
ולהודיע לי במייל שנשלח צ'ק או נעשתה העברה בנקאית (לא לשלוח מזומן בדואר... **)
המייל שלי gilgoolim@gmail.com

כתובת למשלוח צ'קים-
טל שמש
ת.ד 128 מושב עופר
דואר נע חוף הכרמל 3083500
*כששולחים צ'קים חשוב שיוגדרו "למוטב בלבד"

פרטי חשבון להעברה-
טל שמש
בנק הדואר סניף 1
מס חשבון 3596220
*נא לצרף מס אסמכתא שאוכל לרשום קבלה

**הארה לגבי תשלומים/תשלום אחד והנחות-
מי שרוצה לשלם במזומן בתחילת הקורס, ההנחה תקפה גם לתשלום מלא מראש.
ולמי שיש צורך לחלק את התשלום:
בשליחת צ'קים אפשר לחלק לעד 3 תשלומים- לשלוח צ'קים דחויים.
שימו לב מי שמשלמים בתשלומים רק בתחילת הקורס לא מקבלים הנחה,
בשביל הנחה יש להעביר תשלום עד 10 ימים לפני תחילת הקורס, או לשלם הכל בתשלום אחד.

**החזרים
במקרה של עזיבת הקורס באמצע- 
בעזיבה אחרי מפגש אחד- יוחזר כל הסכום ששולם חוץ מ200 ש"ח.
בעזיבה בשלב אחר של הקורס- יוחזר חצי מהיתרה (למשל, אם עברו 4 מפגשים ונשארו 4, ושולמו 810 ש"ח,
היתרה היא 405 ש"ח וחצי מהיתרה הם 205).